Viktig information

VIKTIG INFORMATION

Oravais Trafik Ab – Oravaisten Liikenne Oy är registrerad researrangör (3603/00/Mj) hos Konkurrens- och konsumentverket (KKV) och har ställt garanti gällande leverantör av kombinerade resetjänster till

Konkurrens- och konsumentverket
Broholmsgatan 12 A
00530 Helsingfors
telefon: 029 505 3000
e-post: kirjaamo@kkv.fi

På reseavtal gjorda fr.o.m. 1.7.2018 tillämpas nya Allmänna paketresevillkor (klicka på länken)

KOM IHÅG INFÖR RESAN

Reseförsäkring
Reseförsäkring ingår inte i våra resor. Vi rekommenderar att ni tecknar en reseförsäkring som skyddar vid olycksfall eller plötslig sjukdom under resan och att försäkringen också täcker kostnader som uppstår vid annullering av resa pga. sjukdom. Kontrollera reseförsäkringsvillkoren med ert försäkringsbolag.

Pass och identitetsbevis
De stater som hör till Schengenområdet bedriver en gemensam övervakning av den yttre gränsen. När man reser inom Schengenområdet, kontrolleras resedokumentet i allmänhet inte av myndigheterna. Resenären skall ändå medföra ett giltigt, i respektive land godkänt resedokument: pass eller identitetskort.

Schengenländerna är: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

När du reser inom EU räcker det oftast att ditt pass är i kraft under den planerade resan. I de nya EU-länderna i Östeuropa och på Balkan kan myndigheternas tolkning av EU:s inresebestämmelser variera och därför lönar det sig att på förhand ta reda om det finns särskilda krav angående passets giltighet när man reser dit.

Vid resor utanför EU behövs alltid pass. De flesta staterna i Asien, Afrika och på Arabiska halvön kräver att ditt pass ska vara giltigt i sex månader efter att resan avslutats. Beakta det redan när du planerar din resa och kontrollera kraven i god tid, så att du vid behov hinner ansöka om ett nytt pass innan avfärd.

Nordiska medborgare behöver inget resedokument då de reser i de nordiska länderna (Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island). Vid behov ska du dock kunna styrka din identitet och ditt medborgarskap i ett nordiskt land, då gäller t.ex.: körkort, pass, identitetskort, FPA-kort med fotografi, för barn under 15 år även FPA-kort utan fotografi.

Integritetspolicy

NEDANSTÅENDE VILLKOR TILLÄMPAS PÅ PAKETRESOR MED FLYG:

ORAVAIS TRAFIKS SPECIALVILLKOR

Vi följer Allmänna villkor för paketresor samt Oravais Trafik Ab:s specialvillkor på paketresor med flyg.
Flygbolagens villkor gör att avbokninsreglerna i de allmänna villkoren (punkt 4.1) inte kan tillämpas. Hänvisande till punkt 1.3 i de allmänna villkoren gäller följande:
1. Avbokning av resan senast 61 dagar innan avgång debiteras expeditionsavgift 60 € per person.
2. Avbokning av resan 60-36 dagar innan avgång debiteras förhandsbetalningen på 100-500 € per person.
3. Avbokning av resan 35 dagar innan avgång eller senare debiteras researrangörens faktiska kostnader samt expeditionsavgift. Beloppet kan i detta fall uppgå nästan till hela resans pris så det är viktigt att ens reseförsäkring innehåller avbokningsskydd.
Dessa specialvillkor gäller ifall inget avvikande meddelas i samband med någon specifik resa.

Betalningsvillkor
Resans förhandsbetalning är 100-500 € / person. Slutbetalningen är i regel 28 dygn före resan.
Att lämna fakturan obetald betyder inte avbokning av resa, utan avbokningen skall göras till vårt kontor under öppethållningstid, öppet vardagar kl. 9-16.00 tel. 06 318 4000. Detta gäller även avbokning gjord per e-post, den gäller först då den bekräftats av Oravais Trafik.

Researrangörens rätt att ändra/avboka
Ett minimiantal resenärer fordras för att kunna genomföra en resa. Researrangören förbehåller sig rätten att avboka resan senast 21 dygn före avresa om minimiantalet resenärer inte uppfylls. Om researrangören av orsaker som är oberoende av researrangören inte kan följa den avtalade resplanen, har researrangören rätt att byta hotell, övernattningsplats eller transportmedel och ändra tidtabellen eller reseprogrammet på sätt som inte väsentligt ändrar resans karaktär.

Boka tid med någon av våra resespecialister!

Eller begär offert här direkt

Se även